Yksilöterapia Helsinki - Yksilöterapiaa Helsingin keskustassa

Tyylini terapeuttina on aktiivinen. Pyrin kuuntelemaan ja ymmärtämään asiakasta. Aika ajoin esitän asiaa eteenpäin vieviä kysymyksiä. Olen kiinnostunut tunteiden ja tekojen ristiriidoista ja sitä kautta taustalla mahdollisesti vaikuttavista alitajuisista prosesseista. Asiakkaan elämänhistorian läpikäyminen on tärkeää, jotta voidaan arvioida sen vaikutusta tämän päivän elämään. Tätä hetkeä ja tulevaisuutta käsiteltäessä pohdin toiveiden, haaveiden ja käytännön suhdetta sekä mahdollista ristiriitaa. Parisuhdevaikeudet ja vanhemmuuteen liittyvät haasteet ovat myös työssä tutuksi tulleita teemoja.

Toivon asiakkaalta aktiivisuutta kysymyksiäni ja näkemyksiäni kohtaan. Terapia etenee toivottuihin tavoitteisiin parhaiten avoimessa vuorovaikutuksessa asiakkaan ja terapeutin välillä.

Säännöllisyys terapia-aikojen käytön suhteen on terapiassa tärkeää. Tapaamisia voi sopia kanssani muutamasta kerrasta jopa vuosia kestävään terapiaan. Tavallinen asiakkaideni käyntiväli terapiassa on viikoittain tai kahdesti kuussa.

Yksilöterapian tapaamisaikoja on tarjolla arki-iltaisin ja torstaisin. Terapiatuntini on 60min mittainen. 

TAPAAMISTEN HINTA

Tutustumiskäynti yksilöterapiaan 50€ 60min
Yksilöterapia 80€ 60min
Tutustumiskäynti ryhmäterapiaan 25€ / 50€ 60min

Koulutustaustastani (ylemmän erityistason ryhmäanalyyttinen psykoterapeutti) johtuen tarjoamassani yksilöterapiassa ei voi hyödyntää Kelan kuntoutustukea.